Mẫu đơn xin cấp Giấy phép Quảng cáo

ĐƠN XIN THỰC HIỆN QUẢNG CÁO – Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

ĐƠN XIN THỰC HIỆN QUẢNG CÁO – Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

May don xin quang cao ap dung cho dich vu y te 2
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO – 12- Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển.

May don xin quang cao ap dung cho hang hoa dich vu ve nong nghiep nong thon 2
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO -11- Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát phiển nông thôn.

May don xin quang cao ap dung cho hang hoa dich vu ve nong nghiep nong thon
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO – Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển , pa nô đối với hàng hoá dịch vụ thông thường.

May don xin quang cao ap dung cho hang hoa dv thong thuong
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO – 7- Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

May don xin quang cao ap dung cho hang hoa dv thong thuong y te 1
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO – Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

May don xin quang cao ap dung cho hang hoa dv y te 3
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO 10- Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực Y tế,

May don xin quang cao ap dung cho hang hoa dv y te 4
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO – 13- Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô, phương tiện giao thông.(nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước)

May don xin quang cao ap dung cho linh vuc giao thong
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN THỰC HIÊN QUẢNG CÁO 6- Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng, dịch vụ thông thường.

May don xin quang cao tren khong, duoi nuoc ap dung cho hang hoa dv thong thuong
Xem Tải xuống