Mẫu Điều chỉnh, Chuyển đổi Nhà ở Thương mại sang Nhà ở Xã hội

Mẫu Đơn xin phép điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Mẫu Đơn xin phép điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Don xin phep dieu chinh nha o thuong mai sang nha o xa hoi 
Xem Tải xuống

Mẫu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Mau quyet dinh cho phep dieu chinh nha o thuong mai sang nha o xa hoi 
Xem Tải xuống