Mẫu đề nghị cấp phép kinh doanh Vũ trường, Karaoke

Mẫu 23: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Mẫu 23: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Mau don de nghi cap phep kinh doanh Vu truong
Xem Tải xuống

Mẫu 25: Mẫu giấy phép kinh doanh karaoke

Mau giay phep kinh doanh karaok
Xem Tải xuống

Mẫu 24: Mẫu giấy phép kinh doanh vũ trường

Mau giay phep kinh doanh vu truong
Xem Tải xuống