Mẫu Đấu thầu 1

Mẫu Báo cáo danh mục các hợp đồng đã thực hiện

Mẫu Báo cáo danh mục các hợp đồng đã thực hiện

Mau bao cao danh muc cac hop dong da thuc hien
Xem Tải xuống

Mẫu báo cáo danh mục các hợp đồng tương tự đang thực hiện

Mau bao cao danh muc cac hop dong tuong tu dang thuc hien 
Xem Tải xuống

Mẫu báo cáo năng lực kinh nghiệm nhà thầu

Mau bao cao nang luc kinh nghiem nha thau  
Xem Tải xuống

Mẫu báo cáo về năng lực tài chính nhà thầu

Mau bao cao ve nang luc tai chinh nha thau 
Xem Tải xuống

Mẫu bảo lãnh dự thầu

Mau bao lanh du thau 
Xem Tải xuống

Mẫu đơn dự thầu

Mau don du thau 
Xem Tải xuống

Mẫu thông báo mời thầu

Mau thong bao moi thau 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt bố trí kế hoạch đầu tư 

To trinh phe duyet bo tri ke hoach dau tu 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt chỉ định gói thầu dịch vụ tư vấn 

To trinh phe duyet chi dinh goi thau dv tu van   
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt chỉ định gói thầu 

To trinh phe duyet chi dinh goi thau 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt chỉ định gói thầu 

To trinh phe duyet chi dinh thau goi thau 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

To trinh phe duyet dieu chinh ke hoach dau thau trong gd chuan bi dau tu 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kết quả đấu thầu trong giai đoạn đầu tư 

To trinh phe duyet dieu chinh ket qua dau thau trong gd chuan bi dau tu 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu 

To trinh phe duyet ho so moi thau…
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu 

To trinh phe duyet ho so moi thau 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu 

To trinh phe duyet ho so yeu cau 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu 

To trinh phe duyet ho so yeu cau…
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

To trinh phe duyet ke hoach dau thau trong giai doan chuan bi dau tu 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư 

To trinh phe duyet ke hoach dau thau trong giai doan thuc hien dau tu 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt kết quả thầu gói thầu mua sắm, xây lắp, tư vấn 

To trinh phe duyet ke qua thau goi thau 
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu dv tư vấn 

To trinh phe duyet ket qua chi dinh thau goi thau dv tu van
Xem Tải xuống

Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu 

To trinh phe duyet ket qua dau thau 
Xem Tải xuống

Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

To trinh tham dinh bao cao kinh te – ky thuat xay dung 
Xem Tải xuống

Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

To trinh tham dinh bao cao kinh te – ky thuat xay dung 
Xem Tải xuống

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 

To trinh tham dinh du an dau tu xay dung cong trinh 
Xem Tải xuống

Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án 

To trinh xin phe duyet dieu chinh bo sung du an 
Xem Tải xuống