Mẫu đăng ký Bản quyền tác giả

MẪU CHUYỂN NHƯỢNG, SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

MẪU CHUYỂN NHƯỢNG, SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

 

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

Mau Hop dong chuyen nhuong Quyen lien quan
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Mau Hop dong chuyen nhuong Quyen tac gia
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

Mau Hop dong du dung Quyen lien quan doi voi chuong trinh phat song
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

Mau Hop dong su dung QTG trong lv san xuat ban ghi am,ghi hinh,phim va chuong trinh phat song
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI GHI ÂM, GHI HÌNH

Mau Hop dong su dung Quyen lien quan doi voi ban ghi am, ghi hinh
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Mau Hop dong su dung Quyen lien quan doi voi chuong trinh bieu dien
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN

Mau Hop dong su dung Quyen tac gia trong linh vuc bieu die
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Mau Hop dong su dung Quyen tac gia trong linh vuc xuat ban
Xem Tải xuống

 MẪU QUYỀN LIÊN QUAN

 

 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN LIÊN QUAN

Mau Giay chung nhan dang ky Quyen lien quan
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Mau To khai dang ky Quyen lien quan
Xem Tải xuống

 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Mau Giay chung nhan dang ky Quyen tac gia
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Mau Giay chung nhan dang ky Quyen tac gia
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Mau To khai dang ky Quyen tac gia
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BĂNG ĐĨA, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc bang dia, phat thanh truyen hinh
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc bieu dien
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC TẠO HÌNH, MỸ THẬT, NHIẾP ẢNH

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc tao hinh, my thuat, nhiep anh
Xem Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc xuat ban
Xem Tải xuống