Mẫu Biểu quản lý Dự án đầu tư

Mẫu phiếu đề xuất dự án  

Mẫu phiếu đề xuất dự án  

01 Mau phieu de xuat du an
Xem Tải xuống

Mẫu dự toán kinh phí dự án 

02.10 Mau du toan kinh phi du an
Xem Tải xuống

Mẫu nhu cầu vật liệu 

02.1 Mau nhu cau vat lieu
Xem Tải xuống

Mẫu nhu cầu điện nước xăng dầu 

02.2 Mau nhu cau dien nuoc xang dau
Xem Tải xuống

Mẫu yêu cầu về máy móc thiết bị 

02.3a Mau yeu cau ve may moc thiet bi
Xem Tải xuống

Mẫu yêu cầu về máy móc thiết bị bổ sung 

02.3b Mau yeu cau may moc thiet bi bo sung
Xem Tải xuống

Mẫu chi phí công nghệ 

02.4 Mau chi phi cong nghe
Xem Tải xuống

Mẫu đầu tư cơ sở hạ tầng 

02.5 Mau dau tu co so ha tang
Xem Tải xuống

Mẫu chi phí lao động 

02.6 Mau chi phi lao dong
Xem Tải xuống

Mẫu chi phí khác cho dự án 

02.7 Mau chi phi khac cho du an
Xem Tải xuống

Mẫu kế hoạch tiến độ thực hiện dự án 

02.8 Mau ke hoach tien do thuc hien du an
Xem Tải xuống

Mẫu khả năng chấp nhận thị trường 

02.9 Mau kha nang chap nhan thi truong
Xem Tải xuống

Mẫu thuyết minh dự án 

02 Mau thuyet minh du an
Xem Tải xuống

Mẫu tóm tắt lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án 

03 Mau tom tat ly lich khoa hoc chu nhiem du an
Xem Tải xuống

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án 

04 Giay xac nhan phoi hop thuc hien du an
Xem Tải xuống

Phiếu đánh giá xét chọn dự án 

05 Phieu danh gia xet chon du an
Xem Tải xuống

Mẫu ý kiến xét chọn hồ sơ dự án 

06 Mau y kien xet chon ho so du an
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp hội đồng xét chọn dự án 

07 Mau bien ban hop hoi dong xet chon du an
Xem Tải xuống

Mẫu hợp đồng thực hiện dự án và các Phụ lục hợp đồng 

08 Mau hop dong thuc hien du an va cac Phu luc
Xem Tải xuống

Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án 

09 Mau bao cao dinh ky tinh hinh thuc hien du an
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản kiểm tra thực hiện dự án 

10 Mau bien ban kiem tra thuc hien du an
Xem Tải xuống

Mẫu báo cáo tình hình quyết toán kinh phí hỗ trợ dự án 

11 Mau bao cao tinh hinh quyet toan kinh phi ho tro da
Xem Tải xuống

Mẫu tóm tắt kết quả dự án 

12 Mau tom tat ket qua du an
Xem Tải xuống

mẫu phiếu đánh giá cấp cơ sở dự án 

13 Mau phieu danh gia cap co so du an
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở với dự án 

14 Mau bien ban hop hoi dong danh gia cap co so voi du an
Xem Tải xuống

mẫu phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ với Dự án  

15 Mau phieu danh gia nghiem thu cap bo voi Du an
Xem Tải xuống

Mẫu nhận xét đánh giá kết quả dự án 

16 Mau nhan xet danh gia ket qua du an
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ 

17 Mau bien ban hop hoi dong danh gia nghiem thu cap Bo
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án 

18 Mau bien ban thanh ly hop dong thuc hien du an
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định ghi nhận kết quả đánh giá thực hiện dự án 

19 Mau quyet dinh ghi nhan ket qua danh gia thuc hien DA
Xem Tải xuống

Mẫu Hướng dẫn lập báo cáo tổng kết tóm tắt dự án 

20 Mau Huong dan lap bao cao tong ket, tom tat DA
Xem Tải xuống