Mẫu Biên bản về Giáo dục – Nghiên cứu KH

Mẫu biên bản họp Hội đồng cơ sở đề tài

Mẫu biên bản họp Hội đồng cơ sở đề tài

Mau bien ban hop hoi dong co so de tai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp hội đồng tuyển chọn danh mục đề tài

Mau bien ban hop hoi dong tuyen chon danh muc de tai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài

Mau bien ban hop hoi dong xac dinh danh muc De tai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp thanh lý đề tài

Mau bien ban hop thanh ly de tai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Mau bien ban hop xem xet xu ly ky luat
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản kiểm tra dự giờ đột xuất

Mau bien ban kiem tra du gio dot xuat
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài

Mau bien ban kiem tra tinh hinh thuc hien de tai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản nghiệm thu đề tài cấp bộ

Mau Bien ban nghiem thu de tai cap bo
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật

Mau Bien ban vi pham ky luat
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản xử lý kỷ luật

Mau Bien ban xu ly Ky luat
Xem Tải xuống