Mẫu Biên bản về Đất đai

Mẫu biên bản bàn giao tang vật phương tiện vi phạm hành chính đất đai

Mẫu biên bản bàn giao tang vật phương tiện vi phạm hành chính đất đai

Mau bien ban ban giao tang vat phuogn tien vphc dat dai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá

Mau bien ban chuyen giao tai san ke bien de ban dau gia
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đất đai

Mau bien ban cuong che thi hanh quyet dinh xu ly vphc dat dai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

Mau bien ban Cuong che thu hoi dat
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản bàn giao tài sản kê biên

Mau bien ban giao ban quan tai san ke bien
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản kê biên tài sản

Mau bien ban Ke bien tai san
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản khám nơi cất dấu phương tiên vi phạm hành chính đất đai

Mau bien ban kham noi cat dau phuong tien vi pham hanh chinh ve dat dai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản tạm giữ phương tiện tang vật VPHC

Mau bien ban tam giu phuong tien tang vat VPHC
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản tịch thu tang vật phương tiện VPHC đất đai

Mau bien ban tich thu tang vat phuong tien vphc dat dai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật phương tiện vphc đất đai

Mau bien ban tieu huy tang vat phuong tien vphc dat dati
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản trả lại tang vật phương tiện vphc

Mau bien ban tra lai tang vat, phuong tien vphc
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản vi phạm hành chính đất đai

Mau bien ban vi pham hanh chinh ve dat dai
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mau bien ban vi pham xay dung
Xem Tải xuống