Mẫu Biên bản cho Doanh nghiệp – kinh doanh

Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng Giám đốc

Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng Giám đốc

Mau Bien ban hop bau giam doc, tong giam doc
Xem Tải xuống

Mẫu Biên bản họp công ty TNHH

Mau bien ban hop Cong ty TNHH
Xem Tải xuống

Mẫu Biên bản họp Đại hội Cổ đông

Mau bien ban hop Dai hoi co dong
Xem Tải xuống

Mẫu Biên bản họp Hội đồng khen thưởng

Mau Bien ban Hop hoi dong Khen thuong
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp Hội đồng kỷ luật xử lý vi phạm lao động

Mau Bien ban hop hoi dong ky luat xu ly vi pham ky luat lao dong
Xem Tải xuống

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

Mau Bien ban hop Hoi dong quan tri
Xem Tải xuống

Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên

Mau Bien ban Hop Hoi dong Thanh vien
Xem Tải xuống