Mẫu Báo cáo Giám sát, Đánh giá Đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án có nguồn vốn khác

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án có nguồn vốn khác

Mau bao cao danh gia, giam sat dau tu 6 thang, ca nam doi voi da co nguon von khac 
Xem Tải xuống

Mẫu Báo cáo đánh giá, giám sát tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm

Mau bao cao danh gia, giam sat dau tu 6 thang, ca nam 
Xem Tải xuống

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

Mau bao cao danh gia, giam sat dau tu hang thang doi voi du an 30pt von Nha nuoc 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÝ, 6 THÁNG, NĂM ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

Mau bao cao danh gia, giam sat dau tu quy, 6 thang doi voi du an 30pt von Nha nuoc 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

Mau bao cao danh gia, giam sat ket thuc da dau tu von nha nc 30pt 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KHI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

Mau bao cao danh gia, giam sat khi dieu chinh da dau tu von nha nc 30pt 
Xem Tải xuống

Mẫu phụ biểu về thông tin dự án, tiến độ lập thiết kế, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ chi vốn, đầu thầu, tiến độ thực hiện dự án, thực hiện hợp đồng, thanh toán vốn

Mau phu bieu ve thong tin DA, tien do lap thiet ke kt, tien do giai phong mat bang, chi von, dau thau, thuc hien hop dong, thanh toan von 
Xem Tải xuống