Lưu ý gì khi mua nhà không có sổ đỏ

Mua nhà không có sổ đỏ cần thực hiện thủ tục như thế nào ? Những điểm cần lưu ý ra sao ? Để giải đáp các thắc mắc đó, chuyên viên tư vấn Việt Luật hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:

Nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được mua bán

Nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chia làm 03 dạng

Mua nhà không có sổ đỏ cần thực hiện thủ tục như thế nào ? Những điểm cần lưu ý ra sao ? Để giải đáp các thắc mắc đó, chuyên viên tư vấn Việt Luật hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:

Nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được mua bán

Nhà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chia làm 03 dạng

1. Nhà đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhưng do khi chuyển nhượng hoặc chuyển giao các bên không tập hợp đủ giấy tờ theo luật đất đai 2013 dẫn đến việc chưa thực hiện được thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Nhà trong các dự án khu đô thị mới, trong các dự án nhà ở mới mà theo quy hoạch chưa được nhà nước triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cả 2 trường hợp này mặc dù chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhà vẫn được phép chuyển nhượng

3. Trường hợp còn lại nhà xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp,… nói chung nhà hình thành bất hợp pháp nên không có sổ đỏ thì việc chuyển nhượng nếu đưa ra pháp luật sẽ bị tuyên vô hiệu.

 

Mua nhà không có sổ đỏ phải kiểm tra thông tin gì

1. Thông tin về nguồn gốc đất: Bạn sẽ phải xin trích lục hồ sơ thửa đất tại UBND xã/ phường để xem nhà dự định mua có nằm trong quy hoạch không, nhà xây dựng trên đất thổ cư hay xây dựng trên các loại đất khác.

2. Thông tin về chủ sở hữu của quyền sử dụng đất và nhà: Hãy chắc chắn rằng người bán cho bạn đúng là sở hữu hợp pháp và có toàn quyền chuyển nhượng cho bạn để tránh tranh chấp sau này.

 

Những rủi ro khi mua nhà không có sổ đỏ

1. Bạn sẽ không thể thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nếu khi thực hiện thủ tục bên bán không phối hợp với bạn.

2. Trường hợp nhà bị giải tỏa thì tiền đền bù sẽ do chủ cũ nhận.

3. Khó xác định được tính hợp pháp của giao dịch, giải sử hợp đồng mua bán nhà bị vô hiệu bên bán phải trả lại tiền cho bạn. Nhưng bạn nên nhớ số tiền hoàn trả giống như một khoản nợ dân sự do đó rất khó đòi.