Lương bình quân tại doanh nghiệp Nhà nước có xu hướng giảm

Các lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất (5,5 triệu đồng/tháng) nhưng con số này lại giảm so với quý 3/2015.

 

Các lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất (5,5 triệu đồng/tháng) nhưng con số này lại giảm so với quý 3/2015.

 

Theo tin tức trên báo TBTCVN, bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4 vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố ngày 18/3 cho biết, quý 4/2015, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 4,66 triệu đồng, của nam là 4,89 triệu đồng, của nữ là 4,35 triệu đồng, của lao động thành thị là 5,45 triệu đồng và của lao động nông thôn là 4,03 triệu đồng.

 

So với quý 3/2015, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng 56 nghìn đồng, của nam tăng 62 nghìn đồng, của nữ tăng 51 nghìn đồng, của lao động khu vực thành thị tăng 70 nghìn đồng, của lao động khu vực nông thôn tăng tăng 27 nghìn đồng.

 

So với cùng kỳ quý 4/2014, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng 305 nghìn đồng, của nam tăng 354 nghìn đồng, của nữ tăng 247 nghìn đồng, của khu vực thành thị tăng tăng 338 nghìn đồng và của khu vực nông thôn tăng 265 nghìn đồng.

 

 

Ảnh minh họa.

 

Xét theo nghề, thu nhập bình quân hàng tháng của nhóm quản lý vẫn cao nhất (7,8 triệu đồng), tiếp đến là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao (6,6 triệu đồng, bằng 84,6% nhóm quản lý), thấp nhất là nhóm lao động giản đơn (3,19 triệu đồng, chỉ bằng 40,9% nhóm quản lý).

 

So với quý 3, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm nghề, tăng cao nhất là nhóm nghề lao động kỹ thuật trong nông nghiệp (441 nghìn đồng), thấp nhất là nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao (15 nghìn đồng). Riêng nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc trung giảm 30 nghìn đồng.

 

Theo hình thức sở hữu, lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất (5,5 triệu đồng), tuy nhiên có giảm so với quý 3/2015 (-664 nghìn đồng). Khu vực tập thể có mức thu nhập thấp nhất (3,49 triệu đồng), nhưng so với quý 3/2015 lại là khu vực có mức tăng cao nhất (509 nghìn đồng).

 

Quý 4/2015, có 17,3% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp (dưới 2,8 triệu đồng/tháng), tăng so với quý 3/2015 là 269 nghìn người. Lao động có thu nhập thấp làm các nghề giản đơn chiếm 47,75% (tăng 232 nghìn người). Có hai nhóm lao động có thu nhập thấp giảm là lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp (giảm 22 nghìn người) và thợ kỹ thuật (giảm 7 nghìn người).

 

Theo tin trên báo Vietnam+, bên cạnh thông tin về tiền lương, bản tin thị trường lao động cũng cho thấy, dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa, dân số từ 15 tuổi trở lên và đang có xu hướng giảm nhẹ. Điều này sẽ giúp giảm áp lực tạo việc làm cho thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ ở mức thấp.

 

 Theo số liệu được công bố, trong quý 4/2015, dân số từ 15 tuổi trở lên đạt 69,57 triệu người. So với quý 4/2014, dân số trên 15 tuổi giảm 650.000 người (tương ứng 4,16%), chủ yếu do giảm nhóm “Học sinh/sinh viên” với 160.000 người và nhóm “Mất khả năng lao động” 147.000 người.

 

 

 Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban biên tập bản tin phân tích, số liệu gần đây cho thấy, Việt Nam đang bước vào thời kỳ cuối của giai đoạn “dân số vàng” và nguồn lao động đang có xu hướng giảm nhẹ.Trong khi nguồn cung lao động đang giảm nhẹ, tăng trưởng kinh tế phục hồi sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động, do đó, dự báo năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%.