Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon

Doanh nghiệp của bạn hoạt động kinh doanh Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cần có giấy phép đăng ký doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện về an ninh trật tự với kinh doanh lĩnh vực này.

1. Những căn cứ pháp lý quy định:

Doanh nghiệp của bạn hoạt động kinh doanh Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cần có giấy phép đăng ký doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện về an ninh trật tự với kinh doanh lĩnh vực này.

1. Những căn cứ pháp lý quy định:

  • Nghị định số 72/2009/NĐ-CP
  • Thông tư số 33/2010/TT-BCA

2. Các bước thực hiện

  • Tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký nghành nghề  sản xuất kinh doanh vật liệu nổ
  • Tiến hành thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự

3. Hồ sơ soạn thảo đủ điều kiện kinh doanh nghành nghề nay như sau:

  • Hồ sơ đăng ký an ninh trật tự :
  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
  • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
  • Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

4: Thời gian và chi phí thực hiện

Chi phí thành lập doanh nghiệp đăng ký nghành nghề này: 1.500.000 VNĐ

Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc 

Chi phí xin cấp giấy phép an ninh trật tự: Liên hệ

Thời gian : 7 ngày làm việc

Nếu cần hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.