Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

Dịch vụ hoàn thuế  thu nhập cá nhân Việt Luật xin chia sẻ tới quý thành viên, quý khách hàng thủ tục và hồ sơ nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2016 trong năm 2017 áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Để có thể phục vụ quý khách hàng, các bạn làm kế toán chuyên môn có thể cập nhật với nội dung cụ thể như sau:

 

Dịch vụ hoàn thuế  thu nhập cá nhân Việt Luật xin chia sẻ tới quý thành viên, quý khách hàng thủ tục và hồ sơ nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2016 trong năm 2017 áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Để có thể phục vụ quý khách hàng, các bạn làm kế toán chuyên môn có thể cập nhật với nội dung cụ thể như sau:

 

thu-tuc-ho-so-nop-thue-tncn

Chuyên viên tư vấn pháp lý kế toán : 0983.908.709

 

 

Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân : Tải về ở đây

Công văn của Tổng cục Thuế số 801/TCT-TNCN tải File đính kèm : ở đây

Căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan:

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; 
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; 
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; 
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2016 

 • Có số thuế phải nộp thêm
 • Có thuế nộp thừa yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế.

 

Hồ sơ kê khai thuế TNCN

 • Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể một số nội dung cần lưu ý như sau:
 • Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cơ quan thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế

 

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Đối với tổ chức trả thu nhập.

 • Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập 

Đối với cá nhân:

 • Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

 Đối với cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú

 • Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 • Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh phải làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.