Hướng dẫn thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng

Quy định về việc gia hạn giấy phép xây dựng cụ thể như thế nào? nội dung pháp lý được quy định cụ thể như sau:

Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.

Quy trình xin gia hạn giấy phép xây dựng

Quy định về việc gia hạn giấy phép xây dựng cụ thể như thế nào? nội dung pháp lý được quy định cụ thể như sau:

Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.

Quy trình xin gia hạn giấy phép xây dựng

1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2.  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

– Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

– Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại hoặc dổ sung hoàn thiện hồ sơ.

3. Bước 3: Nhận giấy phép xây dựng đã ký gia hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng

1. Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng ;

2. Giấy phép xây dựng (bản chính)

3. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với giấy phép xây dựng của dự án đầu tư, chủ đầu tư có thể gia hạn giấy phép xây dựng nhiều lần, mỗi lần là 12 tháng. Ngoại trừ khi quy hoạch hoặc quy định khác về xây dựng có thay đổi không phù hợp với nội dung giấy phép xây dựng; đất bị Nhà nước thu hồi theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai hoặc đất đã hết thời hạn sử dụng mà chưa gia hạn quyền sử dụng đất