Hướng dẫn quy định về tách thửa quyền sử dụng đất

Những hướng dẫn quy định về thực hiện thủ tục xin tách thửa quyền sử dụng đất ra sao và thực hiện như thế nào? Tất cả sẽ được các chuyên viên chúng tôi tư vấn cụ thể như sau:

Khi chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất có trường hợp phải thực hiện thủ tục xin tách thửa quyền sử dụng đất mới thực hiện việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trường hợp lại không? Cùng luật sư tìm hiểu kỹ vấn đề này.

Những hướng dẫn quy định về thực hiện thủ tục xin tách thửa quyền sử dụng đất ra sao và thực hiện như thế nào? Tất cả sẽ được các chuyên viên chúng tôi tư vấn cụ thể như sau:

Khi chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất có trường hợp phải thực hiện thủ tục xin tách thửa quyền sử dụng đất mới thực hiện việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trường hợp lại không? Cùng luật sư tìm hiểu kỹ vấn đề này.

Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất có bắt buộc?

 

Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục xin tách thửa

Khi thực hiện chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất bạn lên lựa ý việc bắt buộc phải tách thửa quyền sử dụng đất phụ thuộc vào quy định riêng của từng địa bàn. Ở Hà Nội và ở một số địa phương đều tồn tại những thực tế trên. Kinh nghiệm là trước khi muốn mua bán một mảnh đất có thể phải làm thủ tục xin tách thửa trước khi công chứng hợp đồng bạn nên gọi điện trực tiếp cho phòng công chứng dự kiến sau này sẽ thực hiện giao dịch để kiểm tra.

 

Hồ sơ xin tách thửa quyền sử dụng đất gồm có những giấy tờ gì?

1. Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa;

2. Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Quy trình giải quyết thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.

2. Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

3. Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;

4. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới;

5. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

6. Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc”.