Hướng dẫn quy định góp vốn vào doanh nghiệp với quyền sử dụng đất

Quy định góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất theo quy định cụ thể như sau:

Hướng dẫn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải làm thủ tục sang tên?

Quy định góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất theo quy định cụ thể như sau:

Hướng dẫn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải làm thủ tục sang tên?

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải thực hiện thủ tục sang tên

Tài sản cá nhân và tải sản công ty là độc lập do đó khi bạn thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty thì kết thúc quy trình bạn phải tiến hành thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Theo quy định Điều 22 Luật quản lý thuế thì đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thuế thu nhập cá nhân. Như vậy thời hạn đăng ký kê khai thuế khi sang tên mua bán nhà đất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng công chứng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Quy trình góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo luật doanh nghiệp 2014

Bước 1: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi tài sản góp vốn hoặc góp thêm vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất.

Bước 2: Thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất.

Những loại đất nào được dùng để góp vốn doanh nghiệp

1. Đất thổ cư.

2. Đất thuê thuộc trường hợp quy định tại điều 175 luật đất đai số 45/2013/QH13.

Công ty có vốn nước ngoài có được quyền nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất