Hướng dẫn nâng cấp nộp thuế Điện tử 2017.

Để tiện cho quý khách và các bạn Kế toán viên có thể cập nhật và ứng dụng việc nộp thuế điện tử nhanh và đúng luật trong năm 2017 nay, Dịch vụ kế toán thuế Việt Luật xin cập nhật tới Thông tin mới nhất của Tổng Cục thuế về nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử áp dụng từ ngày 03/01/2017 với nội dung thay đổi mới nhất như sau:

 

Để tiện cho quý khách và các bạn Kế toán viên có thể cập nhật và ứng dụng việc nộp thuế điện tử nhanh và đúng luật trong năm 2017 nay, Dịch vụ kế toán thuế Việt Luật xin cập nhật tới Thông tin mới nhất của Tổng Cục thuế về nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử áp dụng từ ngày 03/01/2017 với nội dung thay đổi mới nhất như sau:

 

nang-cap-nop-thue-dien-tu

Chuyên viên tư vấn kế toán – Thuê : 0983.908.709

 

Căn cứ theo Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thì .

 

Toàn văn Thông báo và năng cấp nộp thuế điện tử và hướng dẫn sử dụng cụ thể : Tải ở đây

.

Ứng dụng NTĐT đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, áp dụng từ ngày 01/01/2017, cụ thể như sau:

– Hướng dẫn mới nhất về  Mã mục 1800 gồm các mã nội dung kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.

 

– Hướng dẫn về việc lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: Bổ sung các mã Nội dung kinh tế: 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:

 

  •  Lệ phí môn bài mức 1 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.

 

  •  Lệ phí môn bài mức 2 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

 

  • Lệ phí môn bài mức 3 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.