Hướng dẫn miễn lệ phí môn bài 2019

Những trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài bắt đầu tư 01/01/ 2019 ? Quy định về  lệ phí môn bài được áo dụng như thế nào ? Tư vấn Việt Luật xin hướng dẫn tới quý khách nội dung này qua bài viết mới nhất của chúng tôi cụ thể sau đây .

 

Những trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài bắt đầu tư 01/01/ 2019 ? Quy định về  lệ phí môn bài được áo dụng như thế nào ? Tư vấn Việt Luật xin hướng dẫn tới quý khách nội dung này qua bài viết mới nhất của chúng tôi cụ thể sau đây .

 

huong-dan-mien-le-phi-mon-bai

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 0968.29.33.66

 

Cơ sở pháp lý  thực  hiện.

Hưỡng dẫn miễn lệ phí môn bài 2019

Từ ngày 01/01/2017 Bộ Tài chính ban hành thông tư Số: 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức thu lệ phí môn bài như sau :

 

Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí môn bài

 

  •  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  •  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  •  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  •  Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  •  Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  •  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  •  Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Như vậy theo Luật mới áp dụng từ 2017 thì các trường hợp trên sẽ không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định chung.