Hướng dẫn kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Trong năm 2017 Bộ Tài Chính đã có nhiều chính sách thay đổi hệ thống kế toán , kiểm toán mang tầm phát triển đột phá, trong đó ngày 08/02/2017 Bộ Tài chính có Công văn 1594/BTC-CĐKT  kinh doanh dịch vụ kế toán (DVKT) năm 2017 hết sức khả quan. Vậy ý nghĩa của công văn này như thế nào. Dịch vụ kế toán Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách, quý thành viên, các bạn kế toán đang công tác nội dung cụ thể như sau:

 

Trong năm 2017 Bộ Tài Chính đã có nhiều chính sách thay đổi hệ thống kế toán , kiểm toán mang tầm phát triển đột phá, trong đó ngày 08/02/2017 Bộ Tài chính có Công văn 1594/BTC-CĐKT  kinh doanh dịch vụ kế toán (DVKT) năm 2017 hết sức khả quan. Vậy ý nghĩa của công văn này như thế nào. Dịch vụ kế toán Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách, quý thành viên, các bạn kế toán đang công tác nội dung cụ thể như sau:

 

ke-khai-thue

 

Chuyên viên tư vấn kế toán : 0965.999.345

 

 

Cơ sở pháp lý :

  • Công văn : 1594/BTC-CĐKT 
  • Luật kế toán số 88/2015/QH13

 

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 của Luật, kinh doanh dịch vụ kế toán thuế được xác định là việc cung cấp dịch vụ

 

Nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Những doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh DVKT và những kế toán viên hành nghề (được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề DVKT) mới được hành nghề DVKT;

Từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 doanh nghiệp DVKT thành lập trước ngày 01/01/2017 (có 24 tháng để đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh DVKT) vẫn đủ điều kiện kinh doanh DVKT.

Bộ Tài chính công khai và cập nhật thường xuyên Danh sách các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh DVKT đủ điều kiện kinh doanh DVKT năm 2017 trên trang thông tin điện tử của Bộ.

Tổ chức, cá nhân không có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì không được phép kinh doanh DVKT và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính nếu vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

 

Tải công văn /BTC-1594CĐKT tại đây