Hồ sơ mẫu thay đổi giấy phép văn phòng đại diện công ty tnhh 2tv

Doanh nghiệp của bạn có địa điểm trực thuộc đó là văn phòng đại diện, trong thời gian hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần thay đổi các thông tin liên quan đến giấy phép của vpdd mà chưa biết thực hiện thủ tục ra sao có thể tham khảo bài viết hướng dẫn của chúng tôi cụ thể như sau:thay-doi-giay-phep-vpdd-cong-ty-tnhh-2tv
Doanh nghiệp của bạn có địa điểm trực thuộc đó là văn phòng đại diện, trong thời gian hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần thay đổi các thông tin liên quan đến giấy phép của vpdd mà chưa biết thực hiện thủ tục ra sao có thể tham khảo bài viết hướng dẫn của chúng tôi cụ thể như sau:thay-doi-giay-phep-vpdd-cong-ty-tnhh-2tvVề những nội dung liên quan đến thay đổi hoạt động của vpdd công ty bao gồm người đứng đầu văn phòng, địa chỉ trụ sở văn phòng, các thông tin thuế liên quan đến vpdd…sẽ là những nội dung có thể thay đổi phổ biến hiện nay.Về thành phần hồ sơ bạn cần chuẩn bị để soạn thảo thực hiện thủ tục sẽ bao gồm những giấy tờ như sau:1. Thành phần hồ sơ

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện
  • Mục lục hồ sơ
  • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộMẫu giấy tờ bạn tham khảo như sau:

  

TÊN DOANH NGHIỆP

 
 

 


Số: …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………..

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của

 

địa điểm kinh doanh sau:

 

Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

 

Mã số địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của địa điểm kinh doanh: …

 

 

 

Nội dung đăng ký thay đổi:

 

……………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Khi bạn thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh về vpdd nều cần hỗ trợ tư vấn về thủ tục hãy liên hệ với Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

Ngoài ra nếu bạn không có thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý , chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ uy tín nhất hiện nay tới khách hàng, thời gian thực hiện nhanh và chi phi tiết kiệm nhất.