Hồ sơ mẫu thay đổi dkkd do sáp nhập công ty tnhh 2 thành viên

Bạn đang tìm hiểu về quy trình thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi thực hiện sáp nhập công ty của loại hình công ty tnhh 2 thành viên được thực hiện như thế nào? Hồ sơ soạn thảo cụ thể? và những lưu ý trong quá trình thực hiện.

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-do-sap-nhap-dn

Bạn đang tìm hiểu về quy trình thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi thực hiện sáp nhập công ty của loại hình công ty tnhh 2 thành viên được thực hiện như thế nào? Hồ sơ soạn thảo cụ thể? và những lưu ý trong quá trình thực hiện.

thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-do-sap-nhap-dn

1. Nội dung tư vấn và hướng dẫn cụ thể của Việt Luật về nội dung này như sau:

 • Những lưu ý cần thiết về thành phần hồ sơ khi bạn thực hiện thủ tục sẽ là điều kiện quyết định bạn thực hiện đúng theo quy định và các giấy tờ quy định không ?
 • Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, trụ sở, vốn…) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập
 • Hợp đồng sáp nhập
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập
 • Mục lục hồ sơ
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Điều kiện thực hiện nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh 

 • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc
 • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Trên đây là các nội dung để doanh nghiệp chuẩn bị việc thông bao thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, mọi thắc mắc và tư vần về các vấn đề chưa rõ ràng hãy liên hệ với chúng tôi để có tư vấn tốt nhất hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện.