Hồ sơ mẫu chuyển đổi công ty 2 thành viên sang 1 thành viên

Cách thức thực hiện thủ tục của việc chuyển đổi công ty 2 thành viên sang công ty 1 thành viên được thực hiện theo các bước như sau:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các thông tin trước khi thực hiện đó là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Giấy tờ người đại diện theo pháp luật công ty mới là 1 thành viên.

Cách thức thực hiện thủ tục của việc chuyển đổi công ty 2 thành viên sang công ty 1 thành viên được thực hiện theo các bước như sau:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các thông tin trước khi thực hiện đó là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Giấy tờ người đại diện theo pháp luật công ty mới là 1 thành viên.

ho-so-chuyen-cong-ty-2-thanh-vien-sang-1-tv

1. Về thành phần hồ sơ bắt buộc có trong khi thực hiện chuyển đổi đó là:

Chuẩn bị soạn thảo hồ sơ là giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký trong hồ sơ, tiếp theo đó cần soạn thảo điều lệ mới cho công ty chuyển đổi có thể là kế thừa các khoản điều lệ từ công ty trước. 

Bắt buộc cần chuẩn bị bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:

 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu

2. Trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần thêm các giấy tờ cụ thể như sau:

 • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 3.1 và 3.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (trường hợp chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên mô hình hội đồng)
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty
 • Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Hội đồng thành viên
 • Bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Hội đồng thành viên
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
 • Trên đây là các nội dung cần có trong thành phần hồ sơ thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, sau khi hoàn thiện việc soạn thảo hồ sơ bạn mang đến sở kế hoạch đầu tư tỉnh, Thành phố nơi bạn đăng ký để thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trong trường hợp bạn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thì cần scan hồ sơ bạn soạn thảo để đăng tải lên mạng

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi tư vấn miễn phí khách hàng hoặc kh có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện nhanh chóng hơn.

4. Dưới đây là các biểu mẫu bạn tham khảo để tiến hành soạn thảo hồ sơ chuyển đổi như sau: