Hồ sơ cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Hỗ trợ hồ sơ xin cấp lại phù hiệu xe trung chuyển hiện nay, tư vấn thủ tục thực hiện hoàn toàn miễn phí.HO-SO-CAP-LAI-PHU-HIEU-XE-TRUNG-CHUYENTư vấn hỗ trợ đăng ký cấp giấy phép giao thông vận tải
Hỗ trợ hồ sơ xin cấp lại phù hiệu xe trung chuyển hiện nay, tư vấn thủ tục thực hiện hoàn toàn miễn phí.HO-SO-CAP-LAI-PHU-HIEU-XE-TRUNG-CHUYENTư vấn hỗ trợ đăng ký cấp giấy phép giao thông vận tảiI. Thành phần, số lượng hồ sơa. Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu
 • Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì Sở Giao thông Vận tải nơi nhận hồ sơ phải lấy ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông Vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 • Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://qlvt.mt.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết

 • Đối với phương tiện mang biển đăng ký tại thành phố Hà Nộithời gian giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định; 
 • Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc thành phố Hà Nội thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Kết quả thực hiện:  Phù hiệu xe trung chuyển.Mẫu đơn, mẫu tờ khai – Giấy đề nghị cấp lại phù hiệu

 

Mẫu:                                 
 
Tên đơn vị vận tải:……………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số:………….. /…………..
…………, ngày…… tháng……năm…..
 
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHÙ HIỆU
 
Kính gửi:……….(Sở Giao thông vận tải)……………
 
1. Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………………….
 
2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….
 
3. Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………………………
 
Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:……………………………………
 
Đề nghị được cấp: (1)………………………………………………………………………………….
 
Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:
 
 
 
TT
Biển kiểm soát
Sức chứa
Nhãn hiệu xe
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Tuyến cố định (hợp đồng, du lịch, taxi, xe tải…)
1
2
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại diện đơn vị vận tải
(Ký tên, đóng dấu)
 
Hướng dẫn cách ghi:
 
 
 
(1) Ghi số lượng phù hiệu đơn vị xin cấp.
 
 

d. Yêu cầu

 • Đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
 • Đơn vị đang tham gia khai thác tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc các tỉnh thành phố trên toàn quốc
 • Kiểm tra quá trình thực hiện các điều kiện kinh doanh, chế độ báo của đơn vị kinh doanh vận tải và việc chấp hành các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe

II. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
 • Nghị định 86/2014/NĐ – CP ngày 10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
 • Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
 • Căn cứ văn bản số 4794/STC-BG ngày 10/8/2016 của Sở Tài chính về việc phương án giá cấp các loại phù hiệu vận tải đường bộ do Sở Giao thông vận tải cấp
 • Căn cứ văn bản số 7375/VP-KT ngày 23/8/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thực hiện cấp các loại phù hiệu vận tải đường bộ
 • Căn cứ báo cáo ngày 17/02/2017 của Phòng Kế hoạch tài chính-Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc đề xuất mức thu đối với 9 thủ tục hành chính (từ số 19 đến 27) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
 • Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
 • Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành