Hệ thống Mẫu văn bản

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

01TBH – Mau to khai tham gia bao hiem xh, bh that nghiep
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động đóng bảo hiểm xã hội

02a-TBH.2009 – Mau danh sach lao dong dong bao hiem xa hoi
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

06-SBH 2009 – Mau don de nghi cap lai so bao hiem xh
Xem Tải xuống

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mau 01-TN – To khai tham gia bao hiem xh tu nguyen
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mau so 04-SBH – Mau danh sach de nghi cap so bao hiem cho nguoi lao dong
Xem Tải xuống

Mẫu danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ bảo hiểm xã hội

Mau so 05-SBH – Mau danh sach lao dong chua du dieu kien cap so bhxh
Xem Tải xuống