Hà Nội thu ngân sách năm 2015 đạt hơn 146 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu của Cục thống kê TP.

Theo số liệu của Cục thống kê TP. Hà Nội, trong năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP dự kiến đạt 146.585 tỷ đồng, tăng 3,5% so với dự toán năm, trong đó thu nội địa là 128.070 tỷ đồng, tăng 2,4% so với dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương là 69.970 tỷ đồng, tăng 18,4% so với dự toán năm, trong đó chi thường xuyên là 40.023 tỷ đồng, chi xây dựng cơ bản là 28.069 tỷ đồng.

 

 

Ảnh minh họa.

 

Tại báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của Cục thống kê TP. Hà Nội cũng cho thấy, về tình hình vốn đầu tư phát triển trên địa bàn TP (vốn đầu tư xã hội): Ước tính năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 352.685 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn giảm 0,5%; vốn ngoài nhà nước tăng 18,9%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,9%.

 

Năm 2015, tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước song tốc độ tăng không đồng đều giữa các khu vực.

 

Trong khi đó, đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước giảm so với năm trước. Theo đó, năm 2015, nguồn vốn đầu tư của nhà nước do địa phương quản lý và nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản của thành phố có hạn, việc phân bổ kế hoạch đã tập trung cho nhóm các dự án trọng điểm, không để tình trạng thiếu vốn cho các dự án này.

 

Các chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị thi công các công trình trọng điểm của thành phố đều thực hiện đúng tiến độ yêu cầu. Công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 kịp thời, bám sát tiến độ thi công.

 

Tháng 11 năm 2015, thành phố Hà Nội đã phát hành trái phiếu xây dựng thủ đô đợt 2 năm 2015 với khối lượng 2000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền phát hành trái phiếu đợt này sẽ được thành phố sử dụng cho các dự án phát triển an sinh xã hội trên địa bàn thành phố gồm 7 dự án chuyển tiếp, 1 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ, 3 dự án mới khởi công năm 2015; tập trung vào các dự án công trình giao thông, đường sắt đô thị, xử lý nước thải, công nghệ, bệnh viện…