Gần 240 triệu USD vốn ngoại ‘rót’ vào bất động sản Việt Nam

Trong quý I/2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút đầu tư nước ngoài với 11 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 239,78 triệu USD, chiếm gần 6% tổng vốn đầu tư đăng ký

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/3/2016 cả

Trong quý I/2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút đầu tư nước ngoài với 11 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 239,78 triệu USD, chiếm gần 6% tổng vốn đầu tư đăng ký

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/3/2016 cả nước có 473 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 2,74 tỷ USD, tăng 125,2% so với cùng kỳ năm 2015. Cũng đến 20/3, có 203 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,285tỷ USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2015. 

Tính chung trong Quý I năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,026 tỷ USD, tăng 119,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Xét theo theo lĩnh vực đầu tư, trong Quý I năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 216 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 2,9 tỷ USD, chiếm đến 72,2% tổng vốn đầu tư đăng ký trong Quý I. 

Ảnh minh họa.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 11 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 239,78 triệu USD, chiếm gần 6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Với 1 dự án lớn tổng vốn đầu tư 210,58 triệu USD, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí đứng thứ ba, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư.

Theo đối tác đầu tư, trong quý I năm 2016 có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 888,6 triệu USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 554 triệu USD, chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư; Đài Loan đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 465,6 triệu USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư.

Xét theo địa bàn đầu tư, trong Quý I  năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 26 dự án cấp mới và 34 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 585 triệu USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 398 triệu USD, chiếm 9,8%. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 371 triệu USD chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư.