FPT báo lãi 1.117 tỷ đồng sau 5 tháng

Trong 5 tháng đầu năm, lợi nhuận của FPT đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ…

Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015.

 

Trong 5 tháng đầu năm, lợi nhuận của FPT đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ…

Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015.

 

Theo đó, doanh thu hợp nhất của tập đoàn này đạt 15.962 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) toàn tập đoàn đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 111% kế hoạch luỹ kế.

 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 732 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.128 đồng, tăng tương ứng 19% so với cùng kỳ.

5 tháng, FPT lãi 1.117 tỷ đồng

 

Kết quả trên chủ yếu được đóng góp bởi khối Công nghệ và khối Phân phối – Bán lẻ. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 2.778 tỷ đồng sau 5 tháng, tăng 38% và LNTT 313 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1.442 tỷ đồng, chiếm 52% doanh thu toàn khối, cao hơn doanh thu từ thị trường trong nước (1.336 tỷ, chiếm 48%).

 

FPT cho biết, kết quả trên chủ yếu được đóng góp bởi khối Công nghệ và khối Phân phối – Bán lẻ. Riêng khối Công nghệ sau 5 tháng báo lãi 313 tỷ đồng, tăng 20%. Trong đó, doanh thu từ nước ngoài đạt 1.442 tỷ đồng, chiếm 52% doanh thu toàn khối, cao hơn thị trường trong nước. Ngoài ra, Khối Phân phối và Bán lẻ lãi trước thuế 10.832 tỷ đồng, tăng 58%

 

Doanh thu toàn cầu hóa của FPT đạt 1.684 tỷ đồng (tương đương 78 triệu USD) trong 5 tháng đầu năm, tăng 54% so với cùng kỳ.