Doanh nghiệp – viết hóa đơn sai vẫn được hoàn thuế

viet-hoa-don-saiBộ Tài chính vừa cho biết đã nhận được phản ánh từ nhiều doanh nghiệp về việc cơ quan thuế không chấp nhận cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế, hoàn thuế trong một số trường hợp do viết hóa đơn sai về hình thức. 
viet-hoa-don-saiBộ Tài chính vừa cho biết đã nhận được phản ánh từ nhiều doanh nghiệp về việc cơ quan thuế không chấp nhận cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế, hoàn thuế trong một số trường hợp do viết hóa đơn sai về hình thức. Trước những kiến nghị trên, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố giải quyết cho doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về hình thức như: Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng, nhưng đúng mã số thuế; viết hóa đơn, nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống… đều được xem xét giải quyết. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cục thuế kiểm tra thực tế. Trường hợp nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, có thanh toán qua ngân hàng (theo quy định) thì hướng dẫn, nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế, hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.nguồn :24h.com.vn