Doanh nghiệp FDI có lợi nhuận lớn nhất trong khu vực doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thống kê, tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2016 đạt 712,947 nghìn tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm lợi nhuận toàn khu vực doanh nghiệp tăng 12,3% (thấp hơn mức tăng của vốn 16,3% và doanh thu 15,1%).

>>> Cảnh báo mạo danh lừa đảo doanh nghiệpdoanh-nghiep-fdi

Năm 2016, các DN FDI tạo ra 327,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (chiếm 45,9% lợi nhuận của toàn bộ DN).

 Tại buổi họp báo Công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển DN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010 – 2016 được tổ chức ngày 6/2, thông tin về doanh thu của khối DN, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2016 tổng doanh thu thuần của khu vực DN đạt 17,4 triệu tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm doanh thu của các DN tăng 15,1%.

Theo thành phần kinh tế, các DN ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ doanh thu chi phối và có cơ cấu đóng góp ngày càng tăng trong toàn bộ DN. Năm 2016 tổng doanh thu do các DN ngoài nhà nước tạo ra được 9,76 triệu tỷ đồng (chiếm 56% doanh thu của toàn bộ DN), bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm doanh thu của các DN ngoài nhà nước tăng 15,7%.

Tuy không có được tỷ lệ doanh thu tạo ra cao, nhưng khu vực FDI lại có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất trong các thành phần kinh tế giai đoạn 2010-2016. Theo đó, năm 2016 các DN FDI tạo ra 4,8 triệu tỷ đồng doanh thu, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm doanh thu của các DN FDI tăng 23,0%.

Đối với các DNNN, các DN khu vực này đang trong giai đoạn giảm nhanh quy mô do chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp lại nên doanh thu của các DNNN tăng chậm hơn các thành phần kinh tế khác. Năm 2016 các DNNN tạo ra 2,88 triệu tỷ đồng doanh thu, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm doanh thu của các DNNN tăng 6,0%.

Về lợi nhuận của DN, theo đại diện Tổng cục Thống kê, tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2016 đạt 712,947 nghìn tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm lợi nhuận toàn khu vực DN tăng 12,3% (thấp hơn mức tăng của vốn 16,3% và doanh thu 15,1%).

Theo thành phần kinh tế, các doanh nghiệp FDI mặc dù có số lượng DN, lao động, vốn chiếm tỷ lệ không cao trong toàn bộ DN nhưng tạo ra lợi nhuận lớn nhất so với các thành phần kinh tế còn lại. Cụ thể, năm 2016, các DN FDI tạo ra 327,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (chiếm 45,9% lợi nhuận của toàn bộ DN), tăng bình quân 17,3%/năm giai đoạn 2010-2016.

Các DN ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ lớn nhất về số DN, lao động và vốn, nhưng chỉ tạo ra khối lượng lợi nhuận khiêm tốn. Năm 2016 các DN ngoài nhà nước tạo ra 188,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (chiếm 26,4% lợi nhuận của toàn bộ DN), tăng bình quân 8,4%/năm giai đoạn 2010-2016.

Theo: Baohaiquan