Nếu doanh nghiệp bạn đang cần thực hiện những nội dung liên quan đến dấu công ty như làm lại dấu công ty, cấp lại dấu công ty hay đăng bố cáo thông tin mẫu dấu thay cho việc cấp giấy chứng nhận mẫu dấu thời gian trước. Nội dung pháp lý cần hỗ trợ chúng tôi giải quyết giúp doanh nghiệp nhanh nhất và tiết kiệm nhất.

Cấp lại ĐKKD - con dấu - mẫu dấu

Giấy phép kinh doanh
Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thất lạc giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu hay đăng ký mẫu dấu thường xuyên xảy ra, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp.