Nếu doanh nghiệp bạn đang cần thực hiện những nội dung liên quan đến dấu công ty như làm lại dấu công ty, cấp lại dấu công ty hay đăng bố cáo thông tin mẫu dấu thay cho việc cấp giấy chứng nhận mẫu dấu thời gian trước. Nội dung pháp lý cần hỗ trợ chúng tôi giải quyết giúp doanh nghiệp nhanh nhất và tiết kiệm nhất.

Cấp lại ĐKKD - con dấu - mẫu dấu

Giấy phép kinh doanh
Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thất lạc giấy phép đăng ký kinh doanh vì thế doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh