tu-van-chat-luong-san-phamĐể xin cấp giấy phép chất lượng sản phẩm thực phẩm hãy liên hệ với Việt Luật để có tư vấn tốt nhất . Tại đây chúng tôi tư vấn các quy định của pháp luật về việc công bố, tư vấn thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tư vấn chuẩn bị tài liệu, hồ sơ chuẩn .

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc

Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu

Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan . Cam kết mang đến sự hài lòng khách hàng khi làm việc và sử dụng dịch vụ tại Việt Luật.