Dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp

– Trụ sở chính của doanh nghiệp là đại diện liên lạc của công ty gồm số nhà, tên phố, tên phường, huyện/quận tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở phải có số điện thoại, số fax và thư điện tử. 

– Trụ sở chính của doanh nghiệp là đại diện liên lạc của công ty gồm số nhà, tên phố, tên phường, huyện/quận tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở phải có số điện thoại, số fax và thư điện tử. 

>>> Thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

 

dich-vu-thay-doi-tru-so-doanh-nghiep

 

Có 2 trường hợp xảy ra khi thay đổi trụ sở công ty:

  

• Trường hợp thứ nhất: Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận, huyện trường hợp này công ty chỉ cần làm chỉ cần làm thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, không phải làm thay đổi dấu và đăng ký mẫu dấu.   

• Trường hợp thứ hai: Thay đổi địa chỉ khác quận, huyện trường hợp này công ty phải chốt thuế (hay còn gọi là hoàn tất các nghĩa vụ về thuế của quận, huyện cũ để chuyển sang quận mới quản lý). Công ty phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu và con dấu của công ty.  

 

Dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp

 

1 . Hồ sơ thay bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty nộp cho phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội bao gồm:   

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.  

• Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).  

• Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).  

• Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

• Mẫu 09 & mẫu 10: về việc chuyển trụ sở khác quận.

 

2 . Thủ tục thay đổi tên công ty tại Việt Luật như sau:   

• Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu; 

• Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu; 

• Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội. 

 

3. Giấy tờ khách hàng nhận được:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Dấu công ty

Lưu ý: Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vũ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 

4 . Lệ phí: 

–  Giấy phép : 

•    Phí nhà nước :    200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

•    Phí dịch vụ :        600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng)  

–  Con dấu :

•    Phí nhà nước:     500.000 VNĐ (năm trăm ngàn đồng) 

•    Phí dịch vụ:          200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)  

–  Thời gian :    

•    Giấy phép:           07 ngày làm việc.     

•    Dấu tròn:              05 ngày làm việc.

     

5 . Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thay đổi trụ sở công ty:

• Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng.

• Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu (nếu khách hàng có yêu cầu). 

• Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu khách hàng có nhu cầu). 

• Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất.