Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Để làm các thủ tục pháp lý liên quan thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ cụ thể ra sao ? Việt Luật hỗ trợ quý khách hàng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty như hồ sơ nộp tại sở kế hoạch và đầu tư , quy trình đi lại cụ thể như thế nào ? Tất cả được Việt luật thực hiện nhanh nhất và chi phí ưu đãi nhất hiện nay .

Để làm các thủ tục pháp lý liên quan thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ cụ thể ra sao ? Việt Luật hỗ trợ quý khách hàng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty như hồ sơ nộp tại sở kế hoạch và đầu tư , quy trình đi lại cụ thể như thế nào ? Tất cả được Việt luật thực hiện nhanh nhất và chi phí ưu đãi nhất hiện nay .

 

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

 

1. Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện trươc pháp luật của doanh nghiệp

–  Thông báo thay đổi người đại diện trước pháp luật

–  Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện trước pháp luật

–  Quyết địng về việc thay đổi người đại diện trước pháp luât

–  Hợp đồng chuyển nhượng vốn, nếu người đại diện trước pháp luật là thành viên của công ty

–  Biên bản thanh lý vốn chuyển nhượng

–  Thông báo thay đổi chức danh của người đại diện

–  Thông báo chuyển nhượng vốn của người đại diện trước pháp luật; (Lưu ý: người đại diện trước pháp luật mới không thuộc khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp);

–  Danh sách thành viên, cổ đông của công ty

–  Thông báo lập sổ thành viên, cổ đông của công ty

–  Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện mới

–  Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và thuế

2. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ Đăng ký kinh doanh

–  Sở kế hoạch và Đầu tư nơi tỉnh, thành phố công ty đặt trụ sở chính

–  Thời gian để hoàn tất thủ tục là 5 – 10  ngày làm việc

3. Đại diện tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện trước pháp luật

–  Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật

–  Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

–  Đại diện khách hàng theo dõi tiến độ của hồ sơ, thay đổi, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

–  Đại diện khách hàng nhận kết quả giấy chứng nhận ĐKKD

4 . Phí dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại Việt Luật: 

–    Giấy phép:      

   Phí nhà nước:     200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

   Phí dịch vụ :        600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng)        

–    Thời gian:  

   Giấy phép :       07 ngày làm việc.

 

Thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp đồng thời thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh vì thế sẽ có rất nhiều vướng mắc pháp lý xảy ra trong quá trình thực hiện thủ tục vì thế hãy sử dụng và nhấc máy liên hệ với chúng tôi, tại Việt Luật mang đến cho quý khách sự yên tâm và hài lòng nhất