Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty tư vấn Việt Luật kính gửi tới quý khách dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh với quy trình làm việc như sau:

>> Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

Công ty tư vấn Việt Luật kính gửi tới quý khách dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh với quy trình làm việc như sau:

>> Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

thay-doi-noi-dung-dkkd

 

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 

1. Hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

    Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
    Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Lưu ý:
    Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.  
    Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
    Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới

 

 •     Đăng ký thay đổi tên công ty
 •     Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
 •     Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 •     Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
 •     Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 •     Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 •     Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
 •     Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 •     Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
 •     Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
 •     Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
 •     Thay đổi địa điểm kinh doanh
 •     Thay đổi nội dung của chi nhánh về trụ sở và người đứng đầu chi nhánh

 

2.Việt luật sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh gồm:

 

 •     Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 •     Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông/thành viên
 •     Danh sách Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 •     Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kin doanh
 •     Hợp đồng chuyển nhượng
 •     Biên bản thanh lý
 •     Và một số giấy tờ khác tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi

 

3.Thời gian thực hiện dịch vụ:

    7 ngày làm việc ( tính từ khi nộp hồ sơ )

4.Giá dịch vụ:
    Thỏa thuận (tùy vào từng nội dung thay đổi)

” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất “