Category Archives: Giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động của bạn gần hết hạn, bạn đang có nhu cầu gia hạn Giấy phép lao động của mình. Nhưng do bạn là người ngoại quốc nên không am hiểu về pháp luật nước sở tại, bạn đang gặp vướng mắc và cần người trợ giúp tháo gỡ vướng mắc đó ngay […]

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn là người nước ngoài, bạn chuẩn bị tới Việt Nam để làm việc , bạn đang cần làm thủ tục xin Giấy phép lao động nước sở tại nhưng bạn đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý và hồ sơ bởi lý do rất đơn giản bạn đang bất đồng ngôn ngữ […]