Dịch vụ kế toán thuế

 

 

  • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán sau khi đăng ký Doanh nghiệp 30 ngày.
  • Tự kê khai thuế, tự chịu trách nhiệm.
  • Quyết toán thuế, hoạch toán lãi lỗ với chi cục thuế saumỗi 3 – 5 năm.
  • Bị nộp phạt thuế hay truy thu thuế nếu hệ thống sổ sách không được quản lý tốt.

 dich-vu-ke-toan-thue

 

    1. Giới thiệu dịch vụ kế toán – Báo cáo thuế của Việt Luật  

 

– Xây dựng dựng hệ thống quản lý tài chính

Tư vấn nguồn vốn, vay vốn

– Xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán thuế – Bảo hiểm xã hội – BHYT

– Tư vấn giảm thiểu hợp lý việc phạt thuế, nộp thuế cho doanh nghiệp

– Đại diện theo ủy quyền xử lý các vấn đề liên quan đến thuế

2. Tư vấn các vấn đề thông dụng

– Phân loại, tập hợp các chứng từ kế toán theo quy định

– Hướng dẫn cách viết & quản lý hóa đơn, sử dụng token 

– Tư vấn qua điện thoại các vấn đề khách hàng thắc mắc

3. Quản lý sổ sách kế toán

– Lập phiếu thu, chi, sổ nhật ký, sổ cái, sổ chi tiết …. theo quy định

– Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn  

– In sổ sách kế toán   

4. Báo cáo quyết toán năm

 Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

 Bảng cân đối kế toán

 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

–  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 – Thuyết minh báo cáo tài chánh

– Bảng cân đối tài khoản

– Quyết toán thuế TNCN năm

 – Lập và nộp báo cáo thống kê

5. Đứng tên kế toán trưởng  

 – Thay mặt Doanh nghiệp xử lý các vấn đề kế toán – thuế phát sinh

 

LĨNH VỰC

SỐ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ DOANH NGHIỆP


DỊCH VỤ

& THƯƠNG MẠI

 Theo phát sinh (chứng từ <25)

 – Không phát sinh

500 VNĐ

600 VNĐ

1,500 VNĐ

 – Phụ thu / 1 chứng từ

20

30

50

DV trọn gói (> 25 chứng từ)

800

1,400 – 3,000

2,700 – 5,000


SẢN XUẤT

& GIA CÔNG

 Theo phát sinh (chứng từ <25)

– Không phát sinh

300 VNĐ

700 VNĐ

1,800 VNĐ

– Phụ thu / 1 chứng từ

20

40

80

 DV trọn gói (> 25 chứng từ)

800

1,700 – 4,500

3,800 – 7,000


XÂY DỰNG

& LẮP ĐẶT

 Theo phát sinh (chứng từ <25)

– Không phát sinh

300 VNĐ

700 VNĐ

1,800 VNĐ

– Phụ thu / 1 chứng từ

20

40

80

 DV trọn gói (> 25 chứng từ)

800

1,700 – 4,500

3,800 – 7,000