Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2019

Việt Luật cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp lý mới nhất 2018 được áp dụng rộng rãi với nội dung cụ thể như sau:

 

hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Việt Luật cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp lý mới nhất 2018 được áp dụng rộng rãi với nội dung cụ thể như sau:

 

hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Chuyên viên tư vấn kế toán, thuế thu nhập cá nhân: 0965.999.345

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

 

 Đối tượng được hoàn thuế TNCN

 

  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
  • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế.
  • Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập

 

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 

 

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế TNCN cụ thể như sau:

 – Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

 – Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay: Thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua doanh

nghiệp trả thu nhập.

+ Doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả. 

 

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

 

a) Đối với Tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế được gửi kèm với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân kèo theo

Giấy đề nghị hoàn theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số  28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Trường hợp Hồ sơ đề nghị hoàn thuế không gửi kèm với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì ngoài các thủ tục kèm theo nêu trên còn phải nộp thêm:

Tờ khai quyết toán theo mẫu số 05/TK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng theo mẫu 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

b) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [40]“Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

c) Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% nếu có đề nghị hoàn thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [30] “số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

 

Thời hạn giải quyết tại Việt Luật

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế

Liên hệ: Dịch vụ dịch vụ kế toán trọn gói

 

Mẫu hồ sơ làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân :  Tải về ở đây