Dịch vụ giải thể Hợp tác xã nông nghiệp mới nhất.

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ là gì ? Giải thể Hợp tác xã nông nghiệp là gì ? Thủ tục giải thể Hợp tác xã nông nghiệp được tiến hàng như thế nào ? Công ty Tư vấn VietLaw xin đưa ra đáp án của toàn bộ các câu hỏi trên qua góc nhìn chuyên viên với nội dung cụ thể như sau :

giai-the-hop-tac-xa-nong-nghiep

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ là gì ? Giải thể Hợp tác xã nông nghiệp là gì ? Thủ tục giải thể Hợp tác xã nông nghiệp được tiến hàng như thế nào ? Công ty Tư vấn VietLaw xin đưa ra đáp án của toàn bộ các câu hỏi trên qua góc nhìn chuyên viên với nội dung cụ thể như sau :

giai-the-hop-tac-xa-nong-nghiep

Chuyên viên thụ lý : 0968.29.33.66

 

Khái niệm hợp tác xã ?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

 Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý Liên hiệp hợp tác xã”

Cơ sở pháp lý :

.

 Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ được quy định giải thể theo 2 hình thức .

 •  Giải thể theo hình thức tự nguyện.
 •  Giải thể theo hình thức bắt buộc.

 

 Hồ sơ và thủ tục giải thể Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tại Việt Luật 

 •  Thông báo về việc giải thể HTX do Việt Luật Soạn thảo và thực hiện 
 •  Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể: Việt Luật cung cấp tài liệu và hồ sơ để quý khách họp Hội đồng thành viên
 •  Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của xã viên và người lao động:  Việt Luật trực tiếp soạn thảo hồ sơ, chứng từ trên thay quý khách 
 •  Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế): Việt Luật thực hiện chốt thuế với cơ quan thuế nơi quý khách đặt trụ sở Hợp tác xã.
 • Giấy chứng nhận con dấu , huỷ con dấu HTX : Thủ tục hủy con dấu và văn bản hủy dấu sẽ được chúng tôi đăng bố cáo với Cổng thông tin điện tử quôc gia 
 •  Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD; Quý khách cung cấp cho chúng tôi
 • Trường hợp HTX có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.
 •  Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật : Soạn thảo giấy ủy quyền và Giấy giới thiệu cho khách hàng.

 

Thời gian giải quyết: Từ 1 tháng tới 45 ngày làm việc 

 •  Lệ phí nhà nước : 0 đồng : Áp dụng từ 01/01/2017 với việc thực hiện thủ tục giải thể công ty – doanh nghiệp  qua mạng điện tử sẽ được miễn phí hoàn toàn 
 • Phí dịch vụ : 1.000.000 đồng trở lên ( Tùy vào trường hợp khác nhau  )

Kết quả nhận được : Thông báo giải thể Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ.