Dịch vụ chia tách, sát nhập, hợp nhất công ty, doanh nghiệp

   Hiện nay do sự biến động của nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi. Để có thể tồn tại và phát triển trong những điều kiện đó hoặc muốn hình thành lên một doanh nghiệp vững mạnh hơn, nhiều công ty – doanh nghiệp có những bước đi khác nhau của riêng mình trong đó có cả bước chia tách hoặc sát nhập để phát triển.

 

   Hiện nay do sự biến động của nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi. Để có thể tồn tại và phát triển trong những điều kiện đó hoặc muốn hình thành lên một doanh nghiệp vững mạnh hơn, nhiều công ty – doanh nghiệp có những bước đi khác nhau của riêng mình trong đó có cả bước chia tách hoặc sát nhập để phát triển.

 

>> Sát nhập – chia tách – hợp nhất doanh nghiệp là gì?

Công ty tư vấn Việt luật cung cấp gói dịch vụ chia tách – hợp nhất, sát nhập công ty – doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp có nhu cầu.

 

Dịch vụ chia tách doanh nghiệp

 

Các nội dung và công việc VIỆT LUẬT cam kết thực hiện:

 I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

– Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;
– Tư vấn các nội dung khác có liên quan;
– Điều kiện về Chia / tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty;
– Về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;

– Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia / tách Công ty;
– Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;
– Tư vấn các nội dung khác có liên quan;
– Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;
– Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;
– Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia / tách và Công ty mới;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ chia/ tách Công ty:

 
– Quyết định và biên bản họp về việc chia / tách Công ty; Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách Cổ đông / thành viên Công ty; Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ;
– Làm dấu và nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp;

 

Dịch vụ hợp nhất công ty

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất công ty:
Các nội dung chúng tôi tư vấn:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung hợp nhất công ty; Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
– Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện hợp nhất; xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;
– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

– Biên bản, quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất; Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty;
– Bản sao hợp lệ Giấy CN đăng ký kinh doanh của các Cty bị hợp nhất;
– Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN cùng nhân viên VIỆT LUẬT ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN cùng nhân viên VIỆT LUẬT để ký nhận Dấu).

  

Dịch vụ sáp nhập Công ty

I. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập Doanh nghiệp:

 

– Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

– Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
– Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp;
– Thủ tục và điều kiện sáp nhập; Phương án sử dụng lao động;
– Thời hạn thực hiện sáp nhập; Xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập….;

 

 II. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

 

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty…
– Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

 

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty

 

 

 

Thường thì việc doanh nghiệp thực hiện thay đổi chia tách, sáp nhập hay hợp nhất đều dẫn đến việc thay đổi nội dung trên giấy phép đăng ký kinh doanh vì thế để tránh những rắc rối không đáng có về thủ tục và tiết kiệm được thời gian làm việc cũng như tiền bạc quý khách có thể lựa chọn dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Việt Luật để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể, rõ ràng nhất

Trân trọng!