Dịch vụ cấp lại giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thất lạc giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu hay đăng ký mẫu dấu thường xuyên xảy ra, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thất lạc giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu hay đăng ký mẫu dấu thường xuyên xảy ra, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp.

Vì thế doanh nghiệp của bạn cần tiến hành các thủ tục cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh, bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này vì thế dịch vụ cấp lại giấy phép kinh doanh của chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cụ thể như sau:

 

 

 

Dịch vụ cấp lại giấy phép kinh doanh

 

 1.   Trường hợp mất giấy Đăng Ký Kinh Doanh:
Thủ tục:
Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

1.    Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2.    Xác nhận của Cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
3.    Giấy tờ tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (doanh nghiệp phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ba lần liên tiếp).

Số lượng hồ sơ nộp : 01 bộ hồ sơ.

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Phí dịch vụ : 1.500.000 bao lệ phí nhà nước.

 

2.   Trường hợp mất con dấu công ty:
Thủ tục:

1.    Văn bản trình báo có xác nhận của cơ quan Công an nơi xảy ra mất con dấu.
2.    Đơn xin cấp lại con dấu.
3.    Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên về việc mất dấu và thông báo tìm kiếm (Có chữ ký của tất cả các thành viên/cổ đông).
4.    Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ (Bản gốc).
5.    Giấy chứng nhận ĐKKD (Bản gốc + Bản sao).

Phí dịch vụ : 1.500.000 bao lệ phí nhà nước.

3.   Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu:
Thủ tục:

1.    Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
2.    Xác nhận của Cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
3.    Giấy đăng ký kinh doanh sao y.
4.    Người đại diện pháp luật phải trực tiếp đến cơ quan Công An để nộp hồ sơ.
5.    Doanh nghiệp phải tiến hành nộp phạt tại cơ quan công an sau đó thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Phi dịch vụ : 1.500.000 bao lệ phí nhà nước.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.a) Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.b) Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh.3. Khi tiếp nhận các hồ sơ quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây.4. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp bị mất; rách, nát, cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác cũng áp dụng theo các quy định nêu trên.5.Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ để được xem xét cấp lại hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.- See more at: http://tuvanvietluat.com/giay-phep/thu-tuc-cap-lai-dang-ky-kinh-doanh-do-bi-mat#sthash.FYvlx8CM.dpuf