Category Archives: Công ty 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức thành lập công ty 100 vốn nước ngoài đang được các nhà đầu tư là người nước ngoài hay các tổ chức nước ngoài lựa chọn khi tiến hành đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.Để hỗ trợ nhà đầu tư có thể tiếp […]

Khái niệm cơ bản về Đầu tư nước ngoài

 Một số khái niệm về Đầu tư nước ngoài 1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác […]