Công ty và doanh nghiệp khác nhau như thế nào

 

>> Khi nào cần thành lập công ty?

>> Những việc cần làm sau khi thành lập công ty – doanh nghiệp


 

>> Khi nào cần thành lập công ty?

>> Những việc cần làm sau khi thành lập công ty – doanh nghiệp

>> Thế nào là công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân?

>> Công ty và doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

– See more at: http://localhost/tuvanvietluat/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-doanh-nghiep#sthash.3vbhVv42.dpufDoanh nghiệp (Business organization) là một tổ chức kinh doanh thu lợi nhuận, hoạt động theo quy định cụ thể của pháp luật (Có pháp nhân), có nghĩa vụ nộp thuế và các đăng ký hoạt động của mình kể cả kinh doanh có điều kiện.

Công ty (Company, firm, enterprise, factory.. ect) là một hoặc những loại hình cụ thể của tổ chức kinh doanh thu lợi nhuận, có quy định cụ thể về trách nhiệm (Vô hạn hay hữu hạn) được quy định trong luật doanh nghiệp.

Như vậy doanh nghiệp có thể hiểu là một danh từ riêng để chỉ những tổ chức kinh doanh thu lợi nhuận, bao hàm chủ yếu là các công ty, các hợp tác xã, liên doanh và một số loại hình kinh doanh cá thể khác.