Chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất ở

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ vườn sang đất ở được tư Việt Luật giới thiệu tới khách hàng ,giúp khách hàng hiểu rõ những quy định về luật chuyển đổi mục đích sử dụng đất.Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

 • Căn cứ pháp lý:
 • Căn cứ luật đất đai 2003
 • Căn cứ nghị định 181 của ch

  Dịch vụ tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ vườn sang đất ở được tư Việt Luật giới thiệu tới khách hàng ,giúp khách hàng hiểu rõ những quy định về luật chuyển đổi mục đích sử dụng đất.Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

  • Căn cứ pháp lý:
  • Căn cứ luật đất đai 2003
  • Căn cứ nghị định 181 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai

   chuyen-doi-muc-dich-tu-dat-vuon-sang-dat-o 1/ Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau:  

  • Dự án đầu tư của tổ chức có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được vơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.
  • Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
  • Hộ gia đình, cá nhân có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về việc xác nhận nhu cầu sử dụng đất, xác nhận về việc hộ gia đình cá nhân đó chấp hành tốt pháp luật về đất đai.
  • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

  >>> Điều kiện để làm sổ đỏ

  2/ Trình tự và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

  • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất  
  • Giấy chứng nhận sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về sử dụng đất hợp lệ
  • Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; Xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính. Sau đó gửi cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
  • Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  3/ Thời gian thực hiện:

  • 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê.

   4/ Nghĩa vụ tài chính khi được chuyển mục đích sử dụng đất:

  • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.  
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng của đất sau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định hiện hành của chính phủ, bộ tài chính và ủy ban nhân dân tỉnh

  5/ Giá dịch vụ:

  • Theo thỏa thuận. giữa khách hàng và Việt Luật

  Tham khảo: Thủ tục làm sổ đỏ