Chuyển đổi loại hình công ty đồng thời thay đổi giám đốc

Hồ sơ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đồng thời thực hiện hay đổi giám đốc công ty được thưc hiên theo nội dung cụ thể như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

Hồ sơ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đồng thời thực hiện hay đổi giám đốc công ty được thưc hiên theo nội dung cụ thể như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định

+ Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân gồm :Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực ( đối với Đối với công dân Việt Nam); Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực ( Đối với người nước ngoài) của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

– Hồ sơ được nộp về Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:

Căn cứ Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ gồm có:

– Thông báo thay đổi giám đốc công ty

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của thành viên là cá nhân;

– Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở ở đó.

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Hiện nay pháp luật không có quy định nào quy định một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được có một giám đốc, vì vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vẫn có thể có nhiều hơn một giám đốc tùy thuộc vào điều lệ công ty.

Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cần hỗ trợ  sẽ thực hiện toàn bộ các nội dung thực hiện thủ tục, với chi phí hợp lý, thời gian thực hiện nhanh. Doanh nghiệp hoàn toàn không cần đi lại và chờ đợi- Rất tiện lợi.