Cập nhật thông tin về Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán 2015.

Từ ngày 01/01/2017 Nghị định 174/2016/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực thi hành về việc hướng dẫn Luật Kế toán 2015, vậy để tiện cho quý khách và các bạn kế toán viên có thể kịp thời cập nhật thông tin và áp dụng Luật Kế toán một cách chính xác, có hiệu quả trong công việc, Dịch vụ kế toán trọn gói Việt Luật xin chia sẻ tới quý độc giả nội dung chính của Nghị định này qua bài viết sau đây:

 

Từ ngày 01/01/2017 Nghị định 174/2016/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực thi hành về việc hướng dẫn Luật Kế toán 2015, vậy để tiện cho quý khách và các bạn kế toán viên có thể kịp thời cập nhật thông tin và áp dụng Luật Kế toán một cách chính xác, có hiệu quả trong công việc, Dịch vụ kế toán trọn gói Việt Luật xin chia sẻ tới quý độc giả nội dung chính của Nghị định này qua bài viết sau đây:

 

Nghị định 174/2016/NĐ-CP thay thế các văn bản sau :

  • Nghị định 128/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước ngày 31/5/2004.
  • Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ngày 31/5/2004.

 

Tải toàn văn Nghị định 174/2016/NĐ-CP : Tại đây 

 

Một số điểm mới đáng chú ý như:

Đối tượng áp dụng

  • Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 2 Luật kế toán.
  • Các tổ chức, cá nhân nước ngoài (không thuộc đối tượng hoạt động theo pháp luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu nước ngoài).
  • Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.