Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản pháp lý vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Nhưng khi không may doanh nghiệp làm mất thì doanh nghiệp cần thực hiện một số bước sau để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản pháp lý vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Nhưng khi không may doanh nghiệp làm mất thì doanh nghiệp cần thực hiện một số bước sau để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

   + Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

   + Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.