Cảnh báo mạo danh lừa đảo doanh nghiệp

 Thời gian vừa  qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư nhận được phản ánh của một số Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố về các hiện tượng như sau: 

  

 Thời gian vừa  qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư nhận được phản ánh của một số Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố về các hiện tượng như sau: 

  

  • Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố nhận được điện thoại, thư từ mạo danh cán bộ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh yêu cầu hỗ trợ việc bán tài liệu pháp luật cho doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp đa số là các doanh nghiệp mới thành lập, mới đi vào hoạt động  nhận được điện thoại mạo danh cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh & cán bộ Cục thuế thông báo doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và yêu cầu doanh nghiệp phải cài đặt phần mềm, mua các tài liệu pháp luật,  nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt.
  • Doanh nghiệp thường xuyên nhận được văn bản, điện thoại, thư điện tử… yêu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức có nộp phí &  mua tài liệu, cài đặt phần mềm

 

quang-canh-phong-dang-ky-kinh-doanh 

.

Vụ việc cụ thể như sau:

  • Ngay khi doanh nghiệp được cấp mã số doanh nghiệp (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử quốc gia), mặc dù người thành lập doanh nghiệp chưa đến Phòng Đăng ký cơ quan để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , một số cá nhân đã truy cập, lấy được thông tin doanh nghiệp và lập tức điện thoại mời doanh nghiệp mua tài liệu hoặc cài đặt phần mềm…
  • Các doanh nghiệp còn thường xuyên nhận được văn bản, điện thoại, thư điện tử,… yêu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức (có nộp phí) hoặc mua tài liệu, cài đặt phần mềm…
  • Đặc biệt, có cá nhân đã tự xưng  là cán bộ của Phòng Đăng ký kinh doanh, cán bộ Cục thuế để yêu cầu, ép buộc người dân và doanh nghiệp phải mua các tài liệu, cài đặt phần mềm, tham gia vào các đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng… nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt. Bản thân cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố cũng nhận được điện thoại của các cá nhân tự xưng  là cán bộ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh yêu cầu hỗ trợ việc bán tài liệu pháp luật cho doanh nghiệp.

 

Yêu cầu làm rõ của Cục quản lý đăng ký kinh doanh

Về vấn đều này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh khẳng định không có bất kỳ yêu cầu nào đối với Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố về việc bán tài liệu pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng thời, theo phản ánh của các Phòng Đăng ký kinh doanh, cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh cũng không gọi điện cho doanh nghiệp để thông báo mã số thuế, yêu cầu doanh nghiệp mua tài liệu pháp luật và xử phạt doanh nghiệp nếu không mua các tài liệu đó.

Vừa qua  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố, yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố phổ biến thông tin, thông báo niêm yết công khai hiện tượng nêu trên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các doanh nghiệp trên địa bàn được biết. Các doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần cảnh giác các trường hợp mạo danh, lừa đảo; kiểm tra, xác thực chính xác thông tin yêu cầu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ có trả phí. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý các hành động mạo danh, lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Cục quản lý đăng ký kinh doanh