Bổ xung ngành nghề đăng ký kinh doanh

   Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp có quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, trong giấy phép kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên để cơ quan nhà nước có thể quản lý được thì trong hồ sơ doanh nghiệp nộp tại phòng đăng ký kinh doanh vẫn phải ghi ngành nghề kinh doanh. Nếu có thêm bớt bổ sung thì vẫn phải làm thủ tục thay đổi. Ngành nghề sẽ hiện trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

   Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp có quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, trong giấy phép kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên để cơ quan nhà nước có thể quản lý được thì trong hồ sơ doanh nghiệp nộp tại phòng đăng ký kinh doanh vẫn phải ghi ngành nghề kinh doanh. Nếu có thêm bớt bổ sung thì vẫn phải làm thủ tục thay đổi. Ngành nghề sẽ hiện trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

>>> Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 

Thủ tục bổ sung nghành nghề kinh doanh

 

   Về ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp: Căn cứ vào quyết định 10/2007 về mã ngành kinh tế quốc dân và quyết định 337/2007 của Bộ kế hoạch và đầu tư. Ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

• Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: Chúng tôi sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp ngành nghề kinh doanh hợp lý theo quy định của pháp luật. 

• Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Chúng tôi sẽ tư vấn để doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh ví dụ như kinh doanh bất động sản, kinh doanh dược phẩm, các ngành nghề về xây dựng (như tư vấn, thiết kế, giám sát…). Nộp kèm theo hồ sơ bao gồm bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề kèm theo bản gốc để đối chiếu. 

 

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

1 . Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nộp cho phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội bao gồm:    

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung là địa chỉ mới của công ty.   

• Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).  

• Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).  

• Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.    

  

2 . Thủ tục bổ sung, rút ngành nghề kinh doanh của công ty tại Việt Luật như sau:     

• Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;      

• Thay mặt khách hàng giải trình khi có yêu cầu; 

• Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội. 

 

3 . Lệ phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại Việt Luật: 

 

–   Giấy phép:  

•    Phí nhà nước:      200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

•    Phí dịch vụ và chuyên viên đọc hồ sơ:          600.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng)   

 

–   Thời gian:  

•    Giấy phép:            05 ngày làm việc.  

 

    Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

 

• Cung cấp văn bản miễn phí qua Email theo yêu cầu của Quý khách hàng.

• Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu (nếu khách hàng có yêu cầu). 

• Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu khách hàng có nhu cầu). 

• Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất. 

 >>> Dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp