Bổ sung địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện, địa điểm kinh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh ở trong phạm vi cùng tỉnh.

>>> Thành lập văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện, địa điểm kinh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh ở trong phạm vi cùng tỉnh.

>>> Thành lập văn phòng đại diện

 

dich-vu-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh

 

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh

 

1.Tư vấn trước khi thành lập:

– Đối với địa điểm kinh doanh là hạch toán phụ thuộc vào công ty, do đó mọi phát sinh ban đầu đều tập hợp và hoạch toán chung với công ty mẹ, mỗi năm công ty nộp thuế môn bài một lần căn cứ vào mức vốn điều lệ của công ty. 

 

2. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 – Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Thông báo của hội đồng thành viên về việc lập địa điểm kinh doanh

– Biên bản của hội đồng thành viên về việc lập địa điểm kinh doanh

– Quyết định về việc lập địa điểm kinh doanh

– Thông báo lập sổ (nếu có) 

 Lưu ý: Trong trường hợp địa điêm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì sẽ có thêm 1 số giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư;

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp ( Bản sao)

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( bản sao )

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư. 

 Xem thêm: Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty 3. Tiến hành các thủ tục lập địa điểm kinh doanh: Nộp bộ hồ sơ lập địa điểm kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư các tỉnh, thành phố

Lưu ý: Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì Việt Luật sẽ trực tiếp đi nộp và làm việc với cán bộ nhà nước thay khách hàng, còn lại ở các tỉnh, thành khác thì khách hàng sẽ tự đi nộp.

 – Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn về việc đặt tên địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ

– Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Thời gian: 7 ngày làm việc

    Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng   

5. Kết quả nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký điạ điểm kinh doanh